Specijalistička dermatovenerološka ordinacija Dr Jegda - Epiderm

 

  Kralja Milutina 53, Beograd

 

  +381 11 36 20 848

  +381 63 80 87 240

 

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Specialist practice in dermatology & venerology Dr Jegda - Epiderm

 

  53 Kralja Milutina, Beograd, Serbia

 

  +381 11 36 20 848

  +381 63 80 87 240

 

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 • 1993. god. diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i stekla zvanje DOKTORA MEDICINE
 • 1998. god. specijalizirala dermatovenerologiju na VMA i Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i stekla zvanje SPECIJALISTE DERMATOVENEROLOGIJE
 • 1994. - 1999. radila u Privatnoj Specijalističkoj ordinaciji za kožne i venerične bolesti "Experto Credite" Dr Dobrivoj Lazarević, Beograd
 • 1999. - 2004. radila u Gradskom Zavodu za kožne i venerične bolesti Džordža Vašingtona, Beograd
 • od 2004. god. osnivač je i vlasnik Specijalističke dermatovenerološke ordinacije "Epiderm" Dr Jegda u Beogradu
 • 2001. god. obučena za rad na laseru "LightSheer" (Lumenis)
 • 2004. god. obučena za rad na laseru "Vasculight" (Lumenis)
 • 2007. god. obučena u Italiji za klinik edukatora na laseru "Triactive-Deka"
 • član Evropske akademije za dermatologiju i venerologiju (EADV)
 • član Evropske asocijacije za lasersku dermatologiju (ESLD)
 • član Udruženja dermatovenerologa Srbije
 • član Dermatovenerološke sekcije Srpskog lekarskog društva
 • član Upravnog odbora Udruženja privatnih lekara Srbije
 • član Internacionalnog Udruženja za dermoskopiju

 

Jegda MD

Specialist practice in dermatology & venerology
 
  53 Kralja Milutina, Belgrade, Serbia
  +381 11 36 20 848
  +381 63 80 87 240
  drjegda@epiderm.rs

Blog

03 April 2017
14 February 2017
14 February 2017
© 1999 - 2022 Jegda MD. All Rights Reserved. Powered by TEHNO.RS

Search